Prázdniny

01.07.2013 22:06

Milí naši sympatizanti, tak ako každý rok, aj počas týchto prázdnin sú naše pravidelné aktivity pozastavené. Tešíme sa na Vás znova v septembri.

Vaše RC Alžbetka