Nové členky

29.11.2011 15:45

Milé mamičky,

ak máte pocit, že by ste mohli centru a našim rodinám v obci pomôct svojou činnosťou v centre, či iným spôsobom, ozvite sa, rady Vás medzi sebou privítame.