Členstvo    

 

Milé mamičky,

ak máte pocit, že by ste mohli centru a našim rodinám v obci pomôct svojou činnosťou v centre, či iným spôsobom, ozvite sa, rady Vás medzi sebou privítame. Hľadáme pomocníčky do herne, ktoré by boli ochotné otvoriť a zamknúť herňu, či pomôcť s upratovaním - ako kamarátky členky.

Pre tie, ktoré sa chcú aktívne zapojiť do diania, či už nejakou tvorivou činnosťou, organizovaním akcií, zapájaním sa do grantov a podobne, pripájame prihlášku.

Žiadosť o prijatie za člena občianskeho združenia.doc (237568)