2% dane

 

Keďže sme ešte maličkí,
o náš svet sa starajú mamičky.
Aby sme doma neboli sami,
stretávame sa my a naše mamy
v Rodinnom centre Alzbetka -
pomohli by nám 2 percentá.

Milí naši návštevníci a sympatizanti,

ak ste niekedy navštívili naše centrum viete, že sa pre deti a rodiny nielen z našej obce snažíme robiť maximum. Poskytujeme deťom priestor a čas na hru s rovesníkmi, pripravujeme pre ne rôzne akcie, pre mamy na MD zabezpečujeme tiež program (prezentácie, prednášky...).
Vaše 2% chceme využiť na rekonštrukciu a obnovu priestorov "Modrej budovy", aby tieto priestory zodpovedali štadardom, ktoré si naše deti zaslúžia. Riešime veľa vecí aj so starostom, poslanciami a členmi obecných komisií... Chceme pre Vás a Vaše deti robiť viac, pomôžte nám v tom...

 

naše IČO: 42171873

sídlo - obec, PSČ,ulica, číslo: Miloslavov, 900 42, Alžbetin Dvor 52

Ďakujeme.

 

 

Postup a návod (naozaj zrozumiteľný a stručný) nájdete na stránke:

www.rozhodni.sk

 

Pre tých, ktorí su zamestnancami sme predpripravili tlačivo vyhlásenia:

vyhlásenie

a zároveň si môžte prečítať aj poučenie na vpĺňanie daného vyhlásenia:

poučenie